» Úvodní stránka »   
 

 

Obecní úřad Úboč
Úboč 60
345 43  Koloveč
IČ: 572471
bankovní spojení: 762077389/0800

telefon: 379 494 639,
starosta p.Krippner: 736 771 722,
místost. p.Matějka: 607 944 280
obec@uboc.cz


ID datové schránky: i97aveb

Úřední hodiny:
Úterý: 19:00 - 21:00

rss  | mapa serveru  | 
   Obec Úboč oznamuje

22.4.2020
Setkání rodáků 2021
Obec Úboč oslaví v příštím roce výročí 770 let od první zmínky o obci. Při této příležitosti se bude konat v červnu 2021 „Sraz rodáků“. Jste-li našimi rodáky nebo o někom takovém víte, zašlete nám adresu nebo e-mail, na který bychom Vám mohli zaslat pozvánku na tento sraz. Zároveň bychom rádi touto cestou požádali všechny, kteří ...

27.4.2020
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí
...
8.4.2020
Veřejná vyhláška MZE Spisová značka.: 14LH9964/2020-16212
V příloze se nachází veřejná vyhláška MZE spisová značka.:  ...
8.4.2020
Hodnocení zdravotního rizika atrazinu a jeho metabolitůz pitné vody
V příloze se nachází hodnocení zdravotního rizika atrazinu(pesticid) a jeho metabolitůz pité vody. Testováno v obecním vodovodu KHS Plzeň- pobočka ...
26.3.2020
Usnesení vlády ČR č.286
V příloze naleznete usnesení Vlády ČR k zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků potřebných k řešení a prevenci epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví. ...
18.3.2020
Zabezpečení a donášky nákupů potravin, léků v souvislosti se šířením koronaviru nejohroženějším skupinám obyvatel
Vážení spoluobčané, Obecní úřad Úboč nabízí v době trvání karantény pomoc seniorům při zajištění nákupu, vyzvednutí ...
18.3.2020
Krizové jízdní řády
...
16.3.2020
Omezení provozu obecního úřadu
S odvoláním na opatření, která přijala Vláda ČR dne 15.3.2020 informujeme občany o OMEZENÍ NA OÚ ÚBOČ od 16.3.2020 do odvolání. Vyzýváme v této souvislosti občany, aby v době karantény vyřizovali na úřadě pouze ...
10.3.2020
Omezení dopravy
...
18.12.2019
Veřejná vyhláška MZE
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. ...
10.12.2019
Schválený rozpočet na rok 2020 včetně předcházejícího roku a rozpočtová opatření roku 2020
V příloze se nachází  ...
10.12.2019
Schválený rozpočet DSO Kdyňsko na rok 2020 + střednědobý výhled rozpočtu DSO Kdyňsko na roky 2021-2022
...
26.11.2019
Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled Lazce
...
16.11.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020
V přiloženém dokumentu naleznete návrh rozpočtu obce Úboč na rok 2020 v závazných ...
16.11.2019
Návrh rozpočtu DSO Kdyňsko na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Kdyňsko na roky 2021 - 2022
...