Obecní úřad Úboč
Úboč 60
345 43  Koloveč
IČ: 572471
bankovní spojení: 762077389/0800

telefon: 379 422 601,
starosta p.Krippner: 736 771 722,
místost. p.Matějka: 607 944 280
obec@uboc.cz


ID datové schránky: i97aveb

Úřední hodiny:
Úterý: 19:00 - 21:00

rss  | mapa serveru  | 
SDH Úboč

Dobrovolný hasičský sbor v Úboči byl založen roku 1895. První protokol o valné hromadě byl sepsán 26.2. 1899. 
8.7. 1899 stvrdili hasiči svým podpisem vstup do sboru dobrovolných hasičů, den na to byla slavnostně vysvěcena první ruční stříkačka, kterou darovala paní hraběnka Františka Černínová.
V roce 1921 byl založen ženský sbor se šesti členkami. Dobrovolní hasiči už od svého vzniku náležitě plní své funkce, účastní se všech významných událostí nejen v obci, ale i u sousedních sborů a nechybí ani na okrskových cvičeních a soutěžích. Výrazné místo zaujali také v kulturním životě obce. Pořádají plesy, oslavy, akce pro děti, dříve hráli i ochotnické divadlo. Zápisy o jejich činnosti byli písemně zachycovány až do roku 1982, kdy se kronika odmlčela na dlouhých 28 let. Od roku 2010 byla však obnovena. V současné době čítá členská základna 55 členů - mužů, žen a dětí.